O firmie

Właścicielem sklepu internetowego sklepmoto.eu dostępnego pod adresem

www.sklepmoto.eu jest firma „SKLEP.MOTO” Tomasz Mańczak z siedzibą przy ulicy   

Rynek Śródecki 1, 61-126 Poznań, posiadająca numer identyfikacji podatkowej

(NIP): 779-220-64-29, REGON: 301003758, działającą na podstawie wpisu do ewidencji  

działalności gospodarczej z dnia 17-12-2008 nadany przez Prezydenta Miasta Poznania.

pixel